Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en regels Hondenschool Fun for 2

Het deelnemen aan een cursus, workshop of privéles en het betreden van de trainingslocatie is geheel op eigen risico van zowel cursist als hond. Op locatie houdt de cursist zich aan de ter plekke geldende regels. De cursist is 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig. Parkeren kan uitsluitend op het puinterrein bij de trainingslocatie, er mag absoluut niet op het asfalt geparkeerd worden. Roken mag op het gehele terrein niet. Mobiele telefoons zijn tijdens de les uitgeschakeld of op trilfunctie.

Hondenschool Fun for 2 is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen en/of letsel die door cursist en/of hond wordt aangericht op of rond de trainingslocatie. Tevens is hondenschool Fun for 2 niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de trainers en/of hondenschool Fun for 2.

De honden blijven aangelijnd, tenzij de trainer anders bepaald. Als je hond speelt met andere honden is dat op eigen risico en spelen gebeurt niet aan de lijn. Geef elkaar de ruimte bij doorgangen/ deuren.

Je bent zelf verantwoordelijk voor een goed passend tuig / normale halsband, een riem van minimaal 1.50 meter. Voldoende beloningsvoer, een speeltje zonder piep, poepzakjes en passende kleding. Let op: slipketting, pennenband, anti trektuig, flexilijn of andere corrigerende middelen zijn niet toegestaan. Fysiek of psychisch geweld naar je hond wordt niet getolereerd.

Voorafgaand aan de cursus heb je de hond uitgelaten. Mocht je hond toch plassen op het veld, giet er dan wat water eroverheen. Poept je hond op de  trainingslocatie dan ruim te dit op en giet je water over de plek. Dit geldt ook voor het parkeerterrein en de weg naar het veld.

In geval van twijfel aangaande de gezondheid van je hond, graag vooraf telefonisch overleg plegen met de trainer. Kennelhoest, mijt, vlooien, soms diarree en bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn voor andere honden. Kan je hond niet komen trainen, dan ben jij zonder hond welkom. Zo weet je welke oefeningen behandeld zijn en hoef je niets te missen en kan je thuis oefenen.

Loopse teven zijn welkom op de trainingslocatie, is je hond gewend aan een broekje dan mag deze gedurende de training om.

Hondenschool Fun for 2 ziet het liefst 1 handler bij de hond tijdens de cursus. Mocht je een keer niet kunnen dan mag je partner het gerust overnemen, mits deze ook bekend is met de oefeningen. De leeftijd is minimaal 16 jaar, behalve bij KIDS cursus. Hier is een ouder of voogd altijd bij aanwezig.

Gezinsleden of andere toeschouwers zijn van harte welkom. De trainer kan vragen om met een bepaalde (socialisatie) oefening te helpen, volg wel de instructies van de trainer op zodat bij jonge, angstige of agressieve honden het een positieve bijdrage oplevert aan de opvoeding van de hond. In verband met de veiligheid blijven kinderen te allen tijde onder toezicht van een ouder en is het niet toegestaan uit zicht ergens op de trainingslocatie te spelen.

Inschrijven voor een cursus gebeurt met het inschrijfformulier van hondenschool Fun for 2 en wordt ingeleverd bij de hondenschool tijdens de eerste les. Inschrijven kan ook via het inschrijfformulier op de website www.hondenschoolfunfor2.nl. Inschrijven voor een cursus verplicht tot betaling. Betaling geschied contant of per bank binnen 3 dagen na de eerste les. Met je inschrijving accepteer je deze voorwaarden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het door hondenschool Fun for 2 eenzijdig beëindigen van de cursus zonder teruggave van het cursusgeld.

Advies is om een WA verzekering af te sluiten. Vaak valt hier maar één hond onder.

Annulering van de cursus kan zowel mondeling als schriftelijk. Betaalde privéles, – workshops, – of cursusgelden worden niet terugbetaald. Het niet volgen van de cursus of een deel ervan is geen reden tot restitutie. De cursus is niet overdraagbaar aan derden.
Indien je besluit om na het volgen van de privéles voor de cursus Bewust liefdevol opvoeden niet verder te trainen bij Hondenschool Fun for 2 dan betaal je € 50,-.

De lessen gaan altijd door, tenzij je bericht ontvangt van de trainer. Lessen die door hondenschool Fun for 2 worden afgezegd door bijvoorbeeld ziekte of extreme weersomstandigheden worden doorgeschoven. Hondenschool Fun for 2 is niet verantwoordelijk voor het feit dat je tevergeefs naar de trainingslocatie komt door bijvoorbeeld afzegging of wijziging in de lessen nadat de trainer een bericht via telefoon, mail, sms of whatsapp heeft verstuurd.

Ben je verhinderd om te komen lessen meld je dan bij voorkeur 24 uur van te voren bij je trainer af. Afmelden kan via telefoon, mail, sms of whatsapp onder vermelding van je naam, naam van de hond en lestijd. Bij inschrijving van 4 of 8 lessen, afhankelijk van de cursus, mag je één les missen zonder dat deze komt te vervallen. Een tweede verhindering is voor eigen rekening.

Indien je zonder opgave van reden drie achtereenvolgende lessen niet op de cursus bent verschenen, vervalt het recht op het volgen van de resterende lessen. Wisseling van cursusdag is uitsluitend mogelijk na overleg met de trainer.

Hondenschool Fun for 2 behoudt zich het recht voor om van trainer te wisselen of groepen samen te voegen.